Smuteční oznámení

2. 1. 2024

Opustil nás Stanislav Šigut

Věnujme prosím, tichou vzpomínku našemu dlouholetému kamarádovi Stanislavovi Šigutovi, který nás opustil na sklonku roku 2023.