Členské příspěvky KČT na rok 2023

Josef Ferák | 05. 01. 2023

Cena členských příspěvků na KČT pro rok 2023.

Pro rok 2023 jsou členské příspěvky Klubu českých turistů stanoveny takto:

                    Dítě             Junior       Dospělý      Senior
                    0-18             19-26          27-60           61+
ročníky  2005-2023  1997-2004   1963-1996   do r. 1962

Cena           130,-              190,-          350,-           230,-

 

Příspěvky lze zaplatit na účet Klubu přátel Lysé hory:

č.ú.  1680623379/ 0800

Do popisu platby napište jméno člena.