Burčákový pochod Mutěnice 2020 - ZRUŠEN !!!

Josef Ferák | 19. 09. 2020

Obec Mutěnice z důvodu coronaviru zrušila letošní ročník burčákového pochodu.

Letos se Burčákový pochod v Mutěnicích nekoná!

Zde je oficiální vyjádření obce:

Jak jsme již informovali, akce Putování slováckým vinohradem, která se měla konat 10. 10. 2020 byla na základě doporučení Krajské hygienické stanice JmK Brno, pracoviště Hodonín, rozhodnutím rady obce pro letošní rok zrušena.

Důrazně upozorňujeme, že nebude zřízeno parkovací stání pro autobusy, budou přijata opatření k zabránění parkování autobusů na veřejných prostranstvích, v tento den nebude povolen žádný stánkový prodej na celém katastrálním území obce Mutěnice, včetně lokality Pod Dubňanskou horou!!!

Případné návštěvníky, kteří se přesto chystají do Mutěnic upozorňujeme, že nebude posíleno vlakové ani autobusové spojení a nebudou k dispozici stánky s občerstvením a posílení sociálního zázemí!!!

Prosíme všechny, aby zvážili nutnost a prospěšnost příjezdu v tomto termínu do Mutěnic. Burčák je k dispozici všem již od začátku září až do listopadu.

Rádi vás v Mutěnicích přivítáme a rádi vás pohostíme burčákem nebo vínem. Jenom, prosím, zvolte jiný termín.

Budeme se těšit na 9. 10. 2021, kdy, pokud to okolnosti dovolí, proběhne další ročník „Burčákového pochodu“.