Javorník ve Slezsku 8. července 2020

8. 7. 2020

Výlet k nejsevernějšímu moravskému městu.

Tento výlet zorganizoval Vašek Patera.

Snad vzdálenost a množství přestupů odradilo většinu přátel Lysé hory od absolvování tohoto výletu. Je pravda, že 5-ti hodinovou cestu spojenou s 6 přestupy zvládnou jen opravdový nadšenci, ale i tak výsledný výlet stál za to. Nakonec se nás sešlo jen 9 "statečných".

Po příjezdu motoráčkem na zrekonstruované maličké nádraží "Javorník ve Slezku" jsme se vydali necelých 5km po modré značce směr Raččí údolí. Naší první zastávkou byl objekt Tančírny. Tato budova byla před druhou světovou válkou známá jako výletní místo kousek od města Javorník s restaurací a tančírnou postavenou v secesním stylu. Po dlouhých letech chátrání byla opravena a slavnostně otevřena v roce 2015. V obnovené Tančírně se nachází kavárna, informační centrum a sál, v kterém se konají společenské a kulturní akce (koncerty, autorská čtení, workshopy atd.).

Když jsme si v Tančírně odpočinuli a občerstvili jsme se, pokračovali jsme asi 0,5 km se 100m převýšením na takzvanou Čertovu kazatelnu. Tu tvoří na rulových skalních výchozech dvě vyhlídkové plošiny se zábradlím. Horní vyhlídka se nachází na 13 metrů vysoké skále a připomíná kazatelnu. Je z ní pěkný pohled do Račího údolí. Ze spodní plošiny, která je schovaná mezi stromy, je výhled omezen.

Další trasa směřovala ke kapli svatého Antonína, pod kterou vyvěrá studánka, jejíž voda je podle pověsti léčivá a snad i proto byla v její blízkosti postavena výše zmíněná kaple.

Od kaple jsme nabrali už zpáteční směr po červené značce až k zámku "Jánský vrch". Díky svému umístění na skalnatém výběžku tvoří zámek nepřehlédnutelnou dominantu města. Jeho současná podoba je výsledkem četných stavebních úprav v průběhu 16. až 19. století. Až do roku 1945 zámek sloužil jako letní sídlo vratislavských biskupů a arcibiskupů. Na zámku si můžete prohlédnout dochované historické nástěnné malby, početný mobiliář z 19. století, obrazy a další předměty. Zároveň se v interiérech nachází unikátní expozice historických dýmek, která je největší svého druhu ve střední Evropě.

Kolem zámku se nachází anglický park, založený počátkem 19. století.

V hotelu "Pod zámkem" jsme pak spořádali pozdní oběd a spěchali jsme zpět na vlakové nádraží, abychom se vydali na cestu domů.

Vycházka byla Vaškem pečlivě připravena. Vycházku okomentoval i všema legendama o

navštívených místech. Počasí nám přálo, ale cesta zpět byla bohužel opět dlouhá.