Z Čeladné na Ostravici 21.4 2021

21. 4. 2021

Cesta za tajemstvím golfu

Dnešní vycházka začínala v Čeladné. Za nádherného počasí jsme vyrazili po Zaječí stezce kolem kravína přes kopec do golfového areálu Ostravice.

Moderní golf, jak jej dneska známe, vzniknul už v 15. století ve Skotsku. Golfové hřiště se obvykle skládá z 9 nebo 18 jamek. Výraz jamka se kromě samotné prohlubně, do které se má míček dostat, používá i pro část hřiště od daného odpaliště až k jemu příslušnému jamkovišti (greenu), na kterém je vyvrtána vlastní jamka. Většina jamek má green od odpaliště příliš daleko na to, aby se dal zasáhnout první ranou, proto je mezi greenem a odpalištěm nízko sekaný pruh zvaný fairway, po kterém hráč postupuje k jamce. Mezi fairwayí a greenem je tzv. foregreen, tráva sekaná mírně výše než green. Nesekaná tráva okolo fairwaye se nazývá rough a tvoří další překážku. Z důvodu urychlení hry se většinou tráva bezprostředně vedle ferveje seká na výšku semirough, tj. o něco výše než fairway, ale níž než rough.

Na jamkách jsou rozmístěny různé překážky, což může být například bunker (písečná překážka), ze které se hraje jinak než z trávy, nebo vodní překážka (rybníky, potoky apod.). Vodní překážky pravidla rozdělují na příčné a podélné - liší se postup poté, co míček skončí ve vodě. V překážkách platí zvláštní pravidla, která znesnadňují hru, například v bunkru se hráč před samotným odpalem nesmí dotknout holí písku ani nesmí provést cvičný švih. Pokud míč zůstane v oblasti označené jako vodní překážka, může jej hráč hrát podle podobných pravidel jako v bunkeru, nebo s připočtením trestné rány z místa mimo překážku. Pokud míček skončí za označenými hranicemi hřiště, nelze jej z daného místa hrát. Na některých hřištích se vyskytují tzv. biozóny - označené oblasti, do kterých je zakázáno vstupovat nebo z nich hrát.

Tráva na greenu je sekaná velice nízko, asi jen na 3 mm, takže míč se může po zemi koulet na vzdálenost několika metrů. Ráně na greenu, při které se míček nevznese do vzduchu, se říká putt (a ten se patuje). Greeny bývají různě zvlněné, což znesnadňuje správné míření. Samotná jamka má průměr 10,8 cm a měla by mít hloubku 10,16 cm. Vyztužuje se plastovou vložkou, do které lze zapíchnout dlouhou tyč s vlajkou, která umožňuje viditelnost jamky i z velké vzdálenosti. Pozice jamky na greenu není stálá a může se den ode dne, i mezi jednotlivými koly turnaje, měnit podle pin pozice.

Místní restaurace nabízi dokonalé propojení okolních krás krajiny s gastronomickým zážitkem. Šťavnaté steaky, domácí dezerty i speciality k pivu či vínu. Místo s výhledem na golfové hřiště či hory a to z kterékoliv části restaurace. Po občerstvení na terase restaurace s opravdu krásným výhledem jsme pokračovali v cestě na nádraží Ostravice - Zastávka. Odtud pak vlakem zpět domů.

Vycházky se zúčastnilo 8 členů. Asi 7km trasa byla pěkná a nenáročná.