Pohankový mlýn 15.2.2023

17. 2. 2023

Pohankový mlýn Šmajstrla ve Frenštátě, vedoucí vycházky Anička Salačová

Přijeli jsme do Frenštátu v 5 lidech a z nádraží, 4 km procházkou se prošli k Pohankovému mlýnu Šmajstrla.

Zde pokračují stále v tradičním loupání pohanky mechanickou cestou jako naši dědové.

Dnes pohanku zpracovává a o mlýn pečuje pátý mlynář Pavel. Ve mlýně na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm loupou pohanku již od roku 1861 mechanickým způsobem, při němž nejsou znehodnocovány vitamíny. Jejich přáním je, aby pohanka i nadále přinášela lidem zdraví, které stále zůstává tím největším bohatstvím každého člověka.

Mlýn jsme si prohlédli, občerstvili se a nakoupili pohankové výrobky.

Cestou zpět jsme se prošli městem, báječně poobědvali a měli jsme radost z vycházky dlouhé 10km.