Porubský zámek 8.2.2023

10. 2. 2023

Vycházku na porubský zámek vedl Vilém Jančar

Porubský zámek je nejstarší stavba na území Poruby.

Jedná se o neveliký zámeček, umístěný na severním svahu řeky Porubky hned naproti rozsáhlému sídlišti, které tvoří většinu současné zástavby této části Ostravy.

Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Byl postaven v 16. století. Po roce 1945 chátral. Rekonstruován byl až na konci 20 století. Dnes je v soukromých rukou.

Sešlo se nás 14 a ze Svinova jsme vyrazili pěšky k zámku, který jako ruinu

zakoupil český zpěvák s původem z Řecka Statis Prusalis.

Po jeho smrti v rekonstrukci pokračují jeho 3 dcery- malířky a výtvarnice.

Zámkem nás provedl (s podrobným výkladem o jeho historii, přestavbě i o životě zpěváka)

správce zámku - Vilémův známý. Zámek není běžně přístupný veřejnosti,

konají se tam různé akce, svatby, oslavy.

Přístupná je pouze Taverna, kterou jsme také navštívili.