Gruň - Bílý Kříž - Visalaje

7. 11. 2023

Vycházka Gruň - Bílý Kříž - Visalaje 15.7.2023, vedla Ilona Mikulová

Bylo nás 8, využili jsme prázdninový Tubus z Ostravice na Gruň. V

krásném letním počasí s nádhernými výhledy jsme šli od Charbuláka na

Švarnou Hanku, kde jsme se občerstvili. Potom jsme pokračovali na Bílý

kříž, tam poobědvali a vydali se na Visalaje, odtud autobusem domů.