Ostravice - Bučací vodopád 1.3.2024

27. 3. 2024

Vycházka Ostravice - Bučací vodopád 1.3.2024 vedla A. Salačová

Tento beskydský vodopád leží na Bučacím potoce na severní straně Smrku,

potok se vlévá zleva do Ostravice.

Bučací potok protéká Ostravicí, odkud jsme vyšli.

Vodopád se nachází v nadmořské výšce okolo 800 metrů na neschůdném

terénu, kam nevede žádná značená stezka. Na dohled pod vodopádem vede

lesní cesta, z níž se na vodopád díváme.

Šli jsme po červené z Ostravice směrem na Smrk.

Vzhledem ke starým bukovým a javorovým porostům pralesovitého charakteru

bylo okolí tohoto beskydského vodopádu vyhlášeno roku 2004 za chráněné

území s názvem Bučací potok. Bylo nás 6, a našlapali jsme asi 10 km.

Tuto dosti náročnou vycházku jsme zakončili v hospůdce na Ostravici.